Zarządzanie marką

Zarządzanie marką na wielu poziomach

Zazwyczaj zarządza się marką tak, jakby to był jeden proces, którego charakterystycznymi elementami są: obietnica marki, jej korzyści, reason why, osobowość itd. Tylko co w sytuacji, gdy wszyscy patrzą na zarządzanie marką w ten sam sposób i stosują te same metody? Konkurowanie staje się coraz trudniejsze, bo wszyscy zarządzają markami w ten sam sposób.

My uważamy, że marka może być zarządzana na różnych poziomach. Funkcjonując na jednym poziomie może sobie zupełnie nie radzić na innych. Zarządzający marką mogą nigdy się nie dowiedzieć, czego jej brakuje, bo ich myślenie o marce mieści się w ramach jednego poziomu i jest często ograniczone konkretnym modelem marki.

Tworzymy cztery typy marek zgodne z modelem Jacka Pogorzelskiego Branding PESK:

Oferta

Dzięki zarządzaniu swoją marką na więcej niż jednym poziomie osiągniesz lepsze rezultaty, a w szczególności:

Przykłady zrealizowanych projektów

  • Cykl warsztatów z zakresu strategii i zarządzania portfelem marek International Paper
  • Analiza strategii i osobowości marki Gerlach
  • Warsztaty z zakresu insightu kategorii, konsumenta i marki Avon
  • Strategia marki producenta mebli
  • Analiza archetypu marki firmy wydawniczej
  • Strategia pozycjonowania marki firmy IT
  • Identyfikacja i opis insightów konsumenckich dla marki Felix
  • Strategia marki Infoscreen (Stroer)

Zobacz także:

Zarządzanie doświadczeniem klienta Kontakt